Algemene voorwaarden


Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: de particuliere klant die een overeenkomst afsluit met de ondernemer
Ondernemer: Smak Flowers

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Smak Flowers
Petrus Turcksinstraat, 47
1830 Machelen
België
BTW-identificatienummer: BE 0758.502.980
Telefoonnummer: (+32) 2 527 51 28
E-mailadres: info@Smakflowers.be

Bereikbaarheid:

Maandag t/m vrijdag: 09:30 uur tot 18:30 uur
Zaterdag: 09:30 uur tot 12:30 uur
Maandag gesloten

Artikel 3 – Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4 - Het aanbod

De producten op de website bevatten een volledige beschrijving van het product. Prijzen zijn inclusief BTW (servicekosten en bezorgkosten worden achteraf toegevoegd)

Artikel 5 - De overeenkomst

Een bevestiging van de bestelling wordt direct na betaling op het scherm getoond. De klant ontvangt dan een tweede bevestiging per e-mail.
Het plaatsen van een bestelling impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden door de internetkoper, met uitsluiting van elk ander door Smak Flowers uitgegeven document, dat dan slechts een indicatieve waarde zou hebben.
De internetklant die een bloemenverzendopdracht plaatst bij Smak Flowers is zich ervan bewust dat :

* de geleverde producten kunnen verschillen naargelang van het seizoen, het aanbod van het moment, de verscheidenheid aan beschikbare bloemen en de plaatselijke gebruiken in verband met de gebeurtenis. De op de website van Smak Flowers gepresenteerde foto's dienen uitsluitend ter illustratie en zijn niet contractueel,

* De door de koper bij het plaatsen van een bestelling verstrekte gegevens zijn bindend en in geval van een fout in de gegevens van de ontvanger kan Smak Flowers niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid het product te leveren,

* Op bepaalde belangrijke dagen: Moederdag, Grootmoederdag, enz., is het onmogelijk om het tijdstip van levering van het boeket of het product bloemencombinatie te garanderen,

* Wij doen ons best om het product op het aangegeven adres te leveren, maar in gebieden met een slechte service of hoge levensstandaard behouden wij ons het recht voor de bestelling te weigeren, vooral voor kleine budgetten,

* De klant moet een telefoonnummer opgeven waarop de ontvanger van de bloemen te bereiken is. Smak Flowers kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een geschil als gevolg van de onmogelijkheid om de ontvanger te bereiken,

* Bancontact is de betaalmethode op de website van Smak Flowers

* De bestelling is slechts definitief wanneer zij bevestigd is door de betaling van de prijs door de koper, wetende dat de betaling via Bancontact een systematische aanvraag tot debet machtiging uitlokt en dat elke weigering, welke ook de oorzaak is, het afzien van de bestelling door Smak Flowers impliceert,

* Vanwege de hoge prijzen tijdens Moederdag en Valentijnsdag kunnen de foto's op de site afwijken van het geleverde product.

* Smak Flowers kan geen tijdige levering garanderen indien contactgegevens niet juist of volledig zijn.

* Klachten zullen voor de rechter worden gebracht voor elke poging tot fraude of kwaadwillige bestelling.

* Annulering van de bestelling: De klant kan de bestelling annuleren tot 1 dag voor de levering. Echter, indien de klant op het moment van annulering reeds is begonnen met de productie van het in de order vermelde bloemproduct of reeds kosten heeft gemaakt voor de productie daarvan (bijvoorbeeld het bestellen van specifieke bloemen, accessoires of containers), kan Smak Flowers de door de klant voor deze order betaalde prijs geheel of gedeeltelijk inhouden als vergoeding voor de gemaakte kosten en de door de uitvoerende bloemist reeds verrichte werkzaamheden. Een bestelling die reeds is geleverd, kan niet worden geannuleerd indien de door de klant verstrekte leveringsinformatie onjuist is (tijdstip van de ceremonie, ontslag van de patiënt uit het ziekenhuis, enz.) Indien de klant een wijziging in de uitvoering van de bestelling vraagt (wijziging van product, plaats van levering, datum van levering), kunnen extra kosten in rekening worden gebracht indien de wijziging(en) extra kosten of extra werk voor de uitvoerende bloemist met zich meebrengt (meebrengen).

Artikel 6 - De prijs

De prijzen zijn inclusief BTW (6% op bloemen, 21% op accessoires zoals vazen, geschenkartikelen, kaarten en teddyberen). De geleverde producten kunnen verschillen naargelang van het seizoen, het actuele aanbod, de verscheidenheid aan beschikbare bloemen en de plaatselijke gebruiken in verband met het evenement. De op de website van Smak Flowers gepresenteerde foto's dienen uitsluitend ter illustratie en zijn niet contractueel.
De prijzen van de vermelde producten zijn inclusief alle belastingen, tegen het BTW-tarief dat van kracht is op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst.

Artikel 7 - Levering en uitvoering

Smak Flowers moet:
* de bestelling uitvoeren volgens de definitie en de prijs ervan. Indien de opdracht niet volgens de bewoordingen kan worden uitgevoerd, zal de uitvoerende bloemist de opdracht in het belang van de klant uitvoeren,

* De bloemist overhandigt elk door de internetklant verzonden bericht aan de geadresseerde op het ogenblik van de levering,

* Bij afwezigheid van de geadresseerde moet de bloemist op het afleveradres een bericht achterlaten waarin de geadresseerde wordt uitgenodigd naar de winkel van de bloemist te komen om het boeket of het product bloemencombinatie af te halen.
In geval van een begrafenis (kerkhof, kerk, tempel, crematorium ...) of een levering in een openbare plaats (ziekenhuis, kliniek, rusthuis, hotel, kraamkliniek, gemeentehuis ...) dient de koper er zich van bewust te zijn dat de leveringsbon hem op zijn verzoek niet kan worden overhandigd wegens de moeilijkheden die Smak Flowers ondervindt in deze plaatsen.
Bij afwezigheid of niet-vertegenwoordiging van de geadresseerde dient deze zich onmiddellijk in verbinding te stellen met de uitvoerende bloemist, wiens adres op de afleveringsbon is vermeld, en zich zo spoedig mogelijk naar diens winkel te begeven om het voor hem/haar bestemde boeket of bloemcombinatieproduct in ontvangst te nemen. De tweede levering door Smak Flowers is niet verplicht.
Het boeket of de bloemencombinatie dient binnen 2 (twee) dagen afgehaald te worden in verband met de bederfelijke aard van de bloemen. Als de houdbaarheid van de bloemen is overschreden bij aankomst van de ontvanger, kunnen de bloemen niet worden geleverd en wordt de bestelling als afgehandeld beschouwd. Indien de ontvanger ontevreden is over het boeket of bloemencombinatie product, dient hij/zij dit binnen 24 uur aan Smak Flowers te melden.
De geleverde producten kunnen verschillen naargelang van het seizoen, het actuele aanbod, de verscheidenheid aan beschikbare bloemen en de plaatselijke gebruiken in verband met het evenement. De op de website van Smak Flowers gepresenteerde foto's dienen uitsluitend ter illustratie en zijn niet contractueel bindend

Levertijden

Alle geplaatste bestellingen worden de volgende dag geleverd in de bediende gebieden.
Op zondag en maandag is Smak Flowers gesloten. Alle geplaatste bestellingen worden pas de volgende dinsdag verwerkt.
Smak Flowers kan geen levering garanderen op feestdagen. Smak Flowers kan geen specifieke levertijd garanderen maar zal haar best doen om aan uw verzoek tegemoet te komen.
De door de koper bij het plaatsen van de bestelling verstrekte gegevens zijn bindend (code, adres, telefoonnummer), en in geval van een fout in de gegevens van de ontvanger kan Smak Flowers niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid het product te leveren.
Bij het plaatsen van uw bestelling kunt u bezorginstructies aangeven, zoals de bloemen aan de deur achterlaten of ze aan een buurvrouw geven als de ontvanger niet thuis is. Indien één van deze opties wordt aangegeven, is Smak Flowers niet verantwoordelijk indien de bloemen worden gestolen. Deze aanwijzingen zijn indicatief, het is aan Smak Flowers om te bepalen of de aanwijzingen al dan niet worden opgevolgd. Als er geen instructies worden gegeven, zal Smak Flowers meestal proberen de ontvanger vooraf te bellen en pas dan de bezorging doen. In dat geval kan de bestelling niet worden geannuleerd.
Wij leveren enkel bloemen in de omgeving van onze winkel. De huidige leveringsgebieden zijn Machelen, Peutie, Vilvoorde, Diegem. Voor alle andere bestemmingen, gelieve bloemen
 Flowers te contacteren alvorens uw bestelling te plaatsen.

Artikel 8 – Betaling

Online betalingen kunnen voltooid worden via Bancontact. De leverings- en servicekosten worden beide bij de productwaarde opgeteld. Alle betalingen worden via een beveiligd betaalsysteem afgerond.

Artikel 9 – Klachtenregeling

In geval van niet-levering dient de klant binnen 3 dagen zijn klacht aan Smak Flowers kenbaar te maken per e-mail aan info@smakflowers.be of per telefoon. Indien de klant nog steeds ontevreden is, dient hij zijn klacht schriftelijk kenbaar te maken aan Smak Flowers Petrus Turcksinstraat,47 1830 Machelen. Klachten over het geleverde product dienen binnen 7 (zeven) dagen na levering te worden ingediend, mits het product bederfelijk is. Smak Flowers verbindt zich ertoe de rechten van de consument te respecteren en eventuele geschillen of klachten op te lossen in het belang van de klant.

Artikel 10 – Geschillen

Op de overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 11 – Restitutiebeleid

Beschadigde of verkeerd geleverde producten
Gezien de relatief korte houdbaarheid van de producten, wordt u geadviseerd om uw klachten binnen 1-2 dagen vanaf bezorgdatum in te dienen. Wij garanderen 7 dagen versgarantie vanaf de bezorgdatum voor uw bloemen, planten of andere gerelateerde producten. Als de bezorgde bloemen beschadigd zijn, verdort zijn of binnen 7 dagen slap hangen, neem dan een foto van het product en stuur het naar Smak Flowers of kom met het boeket terug. In overleg worden de bloemen zonder bijbetaling vervangen.

Artikel 12 – Herroepingsrecht

Bloemen en andere bederfelijke producten zijn uitgesloten van het wettelijke herroepingsrecht volgens artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht wanneer deze kunnen bederven binnen de bedenktermijn. Wij geven echter wel zeven dagen versgarantie. Mocht dit niet het geval zijn, dan vragen wij u een foto van het boeket naar info@smakflowers.be te sturen.

Artikel 14 – Overige

De website www.smakflowers.be is eigendom van en wordt beheerd door Smak Flowers. De site biedt een breed scala aan boeketten of producten waarin bloemen uit de collecties van Smak Flowers worden gecombineerd. De informatie op de site van Smak Flowers is bedoeld om de internetgebruiker te helpen een weloverwogen keuze te maken in de beste omstandigheden.
Het downloaden van informatie die op onze site wordt gepubliceerd, gebeurt op uw eigen risico.

Afdrukken